Maak van WKB een kans met de juiste hulp

Als bouwer of installateur krijg je vanaf 1 juli 2022 te maken met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Die wet heeft grote gevolgen omdat je als bouwer verantwoordelijk bent en blijft voor de geleverde kwaliteit. Betekent de WKB dat jij als bouw- of installatieprofessional straks verzandt in bergen administratie, controles en afvinklijstjes? Niet met de juiste hulp van fabrikanten en groothandels. Met hun advies, controle en onderlinge samenwerking is de WKB geen last, maar juist een grote kans.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen hangt al jaren boven de markt en gaat vanaf volgend jaar echt gelden. Doel van de wet is om de kwaliteit van het bouwen in Nederland te verbeteren en faalkosten terug te dringen. Maar ook om verantwoordelijkheden duidelijker te maken om uiteindelijk de consument te verzekeren dat de woning aan alle eisen voldoet. De bewijslast daarvoor moet je een onafhankelijke kwaliteitsborger in een ‘as-built dossier’ laten vastleggen. 

Grote betekenis

Hoewel er binnen de WKB officieel geen rol beschreven staat voor fabrikanten en groothandels, kunnen zij wel goed helpen in de uitvoering ervan. Zo kan de groothandel zijn positie als spin in het web optimaal waarmaken door de eigen kennis en die van toeleverende fabrikanten naar de tekentafel en bouwplaats te brengen. 

Groothandel als centraal loket

Binnen de WKB kan de groothandel het centrale loket zijn. DESTIL Prolians en KROON Prolians bezoeken bijvoorbeeld samen met fabrikanten de bouwplaats om aannemers daar advies te geven en toolboxmeetings te houden.

Al die kennis die de groothandel samen met zijn leveranciers bundelt, kun je als bouwer al tijdens de teken- en rekenfase inbrengen. Maar ook tijdens de bouw zelf. Zo weet je zeker dat je de beste producten kiest, ze op de juiste manier toepast en zo naar een eindresultaat toewerkt waar je met een gerust hart achter kunt staan.

Onderaannemers

De WKB gaat vooral voor een hele grote groep onderaannemers een belangrijke rol spelen in hun werk. Hoofdaannemers zullen, naast de uitvoering van werkzaamheden ook de controle en eindverantwoordelijkheid daarvoor bij hun onderaannemers neerleggen. Dat leidt nu al tot veel vragen bij die professionals waarop handel en fabrikanten inspelen.   

Zo biedt fabrikant Ubbink uitgebreide ondersteuning aan de installateur en aannemer. “Met onze producten en systemen opereren wij op het snijvlak van installatie en bouw. Wij zitten door de hele woning en onze producten worden door verschillende verwerkers toegepast. Door samen met die verwerkers van voorbereiding tot uitvoering en controle mee te kijken, zorgen we samen voor gegarandeerde kwaliteit”, zegt Frank Stuffers, Salesmanager Bouw van Ubbink. 

“Onze kennis van producten en de juiste verwerking daarvan zetten wij graag in om de professional te ontzorgen zodat zij zich kunnen focussen op het werk.”

WKB Services

Met WKB SERVICES biedt Ubbink, fabrikant en leverancier van kunststof producten en systemen voor ventilatie, energie en bouw, brede ondersteuning aan bouwer en installateur. “Zo kunnen we met WKB START al in de planfase een theoretische check doen samen met PlanGarant, een onafhankelijke kwaliteitsborger. Daarmee weet de bouwer zich verzekert van een goede start”, zegt Pascal van Meerten, Manager Oplossingen en Techniek. 

Met WKB CHECK toetst Ubbink de theorie aan de praktijk. Daarvoor is er tijdens de verwerking van de producten een kwaliteitsborger op de bouw aanwezig. Die legt werkzaamheden vast zodat later aangetoond kan worden dat ze volgens voorschrift verwerkt zijn. “En met WKB COMPLEET leveren we bovendien het deelrapport dat de aannemer of installateur eenvoudig kan toevoegen aan het as-built dossier. Zo ontzorgen we onze partners”, aldus Stuffers. 

Afgestemd totaaladvies

Het ontzorgen van partners in de bouw staat ook centraal voor de drie fabrikanten die samen De Kracht van de Combinatie vormen. Gebr. Bodegraven, Fisher Benelux en Tremco CPG Netherlands (illbruck) werken samen op het gebied van verbinding, verankering en luchtdichting. De combinatie van bevestiging en afdichting levert vaak vergelijkbare vragen op die leiden tot soortgelijke verwerkingsadviezen. Doordat wij op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats in het bouwproces met elkaar te maken hebben, hebben we onze krachten gebundeld en bieden we een op elkaar afgestemd totaaladvies”, zegt Arjan van Termeij namens De Kracht van de Combinatie.

Direct voordeel

Het gecombineerde advies in de vorm van een ankerplan (Gebr. Bodegraven) in combinatie met de juiste bevestigingsankers (Fischer Benelux) en met de juiste luchtdichtingsproducten (Tremco CPG Netherlands) levert de aannemer direct voordeel. “We bieden advies over de toe te passen producten, maar leveren daarbij ook de berekeningen die daaraan ten grondslag liggen. Net als de uitgebreide verwerkings- en toepassingsomschrijvingen. Die documentatie kan de aannemer ook gebruiken in het as-built dossier.” 

Indien gewenst kan een vertegenwoordiger van de samenwerkende fabrikanten ook op de bouw meekijken. “De borging van kwaliteit komt dankzij de WKB steeds meer centraal te staan en ook daarin kunnen wij een rol spelen. Naast ons totaaladvies en onze producten willen we als partner actief bijdragen aan verbeterde kwaliteit. 

“Door de hoekverbinding, verankering en luchtdichting optimaal op elkaar af te stemmen bieden we een totaaloplossing waarmee we bouwers echt ontzorgen.”

Katalysator 

Net als Stuffers en Van Meerten is Van Termeij van mening dat fabrikanten samen met de groothandel veel voor aannemers kunnen betekenen. “Een partner als DESTIL kan echt dé centrale spil zijn binnen de WKB door partijen bij elkaar aan tafel te brengen. Zij brengen producent en verwerker in contact en zo kunnen we samen aan de kwaliteitsverbetering in de bouw werken. Die samenwerking gaat de komende jaren alleen maar intensiveren. We hebben elkaar nodig om de vele kansen die de WKB biedt te verzilveren.” 

Toezicht en aansprakelijkheid

Met de WKB komt er een nieuw stelsel van kwaliteitsborging met aangescherpte aansprakelijkheid en toezicht, dat voor bouwers de volgende belangrijke veranderingen betekent: 

  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren tijdens het ontwerp en gedurende de uitvoering of het gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. 
  • Als aannemer ben je verantwoordelijk voor alle gebreken die je zelf hebt veroorzaakt. De klant kan je dwingen deze te repareren. Ook als de fout later wordt ontdekt. 
  • Klanten kunnen 5 procent van de aanneemsom parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer na oplevering. Na de invoering van de WKB pas wanneer alle eventuele gebreken verholpen zijn. 
  • De aannemer moet aan het eind van de bouw een as-built dossier opleveren. Hierin staat nauwkeurig omschreven welke materialen en systemen in het gebouw verwerkt zijn. Ook moet door de onafhankelijke kwaliteitsborger bevestigd zijn dat de werkzaamheden volgens de juiste voorschriften zijn uitgevoerd. 

Deel dit artikel

Meer Wetgeving

De grote bijscholing in chemische producten

Alle professionals in Nederland die met diisocyanaten werken, moeten sinds 24 augustus 2023 over een certificaat beschikken. Omdat deze chemische stoffen in de bouw veelvuldig gebruikt worden, is het een flinke operatie om iedereen op tijd bij te scholen. Leverancier Tremco CPG, groothandel voor de bouw DESTIL en bouwbedrijf Hoedemakers uit Rosmalen kijken terug op deze roerige periode. Ook de toekomst van de bouw komt hierbij aan bod.

LEES MEER >

UV-bescherming vitaal bij buitenberoepen

Er zullen weinig volwassen mensen zijn die moeite hebben met het gebruik van zonnebrandcrème. In deze productvlog van Deb Stokoderm dus geen uitgebreide gebruiksaanwijzing van het product. Liever geeft onze host Tim de nodige achtergrondinformatie over de gevaren van UV-straling voor mensen met een buitenberoep. Belangrijke informatie voor werkgevers, maar ook zeker werknemers in bijvoorbeeld de sectoren bouw en infra.

LEES MEER >

Welke regels gelden voor werk op hoogte?

Bij ongeveer de helft van de ernstige ongelukken in de bouwsector gaat het om een val. Bovendien vielen er in 2023 tot dusver ook al vier dodelijke slachtoffers te betreuren. Het is duidelijk een groot probleem en is daar dan niks tegen te doen? Tijd om de wetgeving eens nader onder de loep te nemen.

LEES MEER >

Niets zo complex als een complex bouwen

De woningnood is groot in Nederland. Momenteel ligt het tekort aan woonruimtes ruim boven de 300.000. Aan plannen geen gebrek, minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil voor 2030 namelijk 900.000 nieuwe woningen bouwen. Maar alle goede intenties ten spijt, voorlopig wordt er maar weinig echte vooruitgang geboekt. Waar ligt dit toch aan? Het probleem is dat er zoveel complicerende factoren zijn dat één oplossing niet te vinden lijkt. We zetten de grootste pijnpunten op een rij.

LEES MEER >

Verzekeraars passen polissen nog niet aan

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle woningen en appartementen in Nederland op iedere woonverdieping over minimaal één rookmelder beschikken. Hoewel de verplichting wettelijk is vastgelegd in het Bouwbesluit, passen verzekeringsmaatschappijen hun polissen voorlopig nog niet aan.

LEES MEER >

Verplichte rookmelders zijn pas het begin

De verplichting om per 1 juli 2022 iedere woonverdieping in huis te voorzien van tenminste één rookmelder, is volgens fabrikant FireAngel een goede ontwikkeling. Al ziet Wouter Puijk, technisch manager van de fabrikant, het vooral als een eerste stap. “Voor echt goede bescherming is meer nodig dan deze verplichting. En dat zit tussen de oren… of niet.”

LEES MEER >

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.
Meer uitleg