Verplichte rookmelders zijn pas het begin

De verplichting om per 1 juli 2022 iedere woonverdieping in huis te voorzien van tenminste één rookmelder, is volgens fabrikant FireAngel een goede ontwikkeling. Al ziet Wouter Puijk, technisch manager van de fabrikant, het vooral als een eerste stap. “Voor echt goede bescherming is meer nodig dan deze verplichting. En dat zit tussen de oren… of niet.”

In Nederland worden gemiddeld per huishouden 2,7 rookmelders verkocht. Puijk: “Als je dat vergelijkt met Duitsland, waar gemiddeld zes of meer rookmelders per huishouden worden verkocht, is dat een enorm verschil. Daar zijn rookmelders verplicht in vluchtroutes en alle slaapkamers. Daarmee vergroot je de kans dat je bij brand meer tijd hebt en veilig het huis kunt verlaten.” 

Eerste minuten cruciaal 

Bij een woningbrand zijn de eerste minuten cruciaal om veilig te kunnen vluchten. De giftige rook zorgt voor de meeste slachtoffers, dus hoe eerder bewoners gewaarschuwd worden, hoe beter. “Als een brand in een van de slaapkamers begint en er hangt op die verdieping alleen een rookmelder op de overloop, is het meestal al te laat op het moment dat die rookmelder in werking treedt. Los van het feit of iedereen in huis dat alarm dan hoort.” 

“Een autogordel biedt bescherming in geval van een ongeluk. Hetzelfde geldt voor een rookmelder.”

Rookmelder is als autogordel 

Grote uitdaging voor de brandweer, verzekeraars, fabrikanten en het bevoegd gezag is volgens Puijk dat veel bewoners amper aandacht voor de brandveiligheid van hun woning hebben. “Het is voor hen geen prioriteit of vanzelfsprekendheid en daarom besteden ze er geen aandacht aan. Het komt alleen bij de buren voor. Daarom vergelijk ik een rookmelder graag met een autogordel. Die doet iedere automobilist ook gewoon om, maar niet omdat hij denkt dat hij een ongeluk krijgt. Die gordel biedt bescherming in geval van een ongeluk. Hetzelfde geldt voor een rookmelder.” 

Elektronische apparaten 

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal schadeclaims bij woningbranden toeneemt. Naast meer thuiswerken door Corona spelen vaak elektronische apparaten een rol. Opladers voor telefoons en laptops, omvormers van zonnepanelen. Niet al die producten zijn van even goede en veilige kwaliteit.”  

Daar komt bij dat de elektriciteitsvoorziening in steeds meer woningen verandert door het gebruik van onder meer zelfopgewekte zonne-energie. “Dat zorgt ervoor dat de frequentie van de elektriciteit minder constant is. Hierdoor vergroten de risico’s op storingen of oververhitting van elektronische apparaten, waarvan een groot deel tegenwoordig ook in slaapkamers gebruikt worden.” 

Gekoppelde rookmelders 

Bij de aanschaf en plaatsing van rookmelders is het volgens de fabrikant belangrijk om ook te kijken naar de bewoner en de omgeving waarin ze gemonteerd worden.  “Woningbouwcorporaties moeten zich realiseren dat hun zelfstandig wonende ouderen veel minder vlug zijn en dus echt zo snel en goed mogelijk gealarmeerd moeten worden. In geval van een alarm is er altijd sprake van paniek dus hoe meer tijd je hebt om te vluchten hoe beter. Die vroege alarmering bereik je door meerdere rookmelders in verschillende ruimtes te plaatsen.” 

“Ook kun je draadloze gekoppelde rookmelders inzetten, die bij een beginnende brand allemaal afgaan. Daarmee vergroot je de kans om tijdig te kunnen vluchten en bovendien kan daarmee de schade beperkt worden omdat bewoners in die gevallen vaak zelf de brand kunnen blussen.” 

Grote vraag 

De naderende verplichting om rookmelders te plaatsen, zorgt voor veel vraag, maar niet voor grote leverproblemen. Puijk: “In sommige van onze slimme rookmelders gebruiken we componenten, waarvan de productie momenteel wel onder druk staat. Daar zien we wel wat achterstand, maar de andere rookmelders zijn gewoon leverbaar. Dat komt ook omdat grote klanten van ons, zoals woningcorporaties, al ruim op tijd begonnen zijn met het plaatsen van de rookmelders.” 

Lees meer over de rookmelderplicht

Rookmelders verplicht

De verplichte aanwezigheid van rookmelders op iedere woonverdieping van woningen en appartementen geldt nu nog alleen voor woningen die na 2003 gebouwd zijn. Per 1 juli dit jaar gaat dit veranderen. Vanaf die datum wijzigt het Bouwbesluit en zijn rookmelders verplicht in alle woningen ongeacht het bouwjaar.

Verzekeraars passen polissen nog niet aan

Alle woningen en appartementen in Nederland dienen op iedere woonverdieping minimaal één rookmelder hebben. De verplichting is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit, maar toch passen verzekeringsmaatschappijen hun polissen voorlopig nog niet aan.

Verkrijgbaar bij:

Deel dit artikel

Meer Wetgeving

Verzekeraars passen polissen nog niet aan

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle woningen en appartementen in Nederland op iedere woonverdieping over minimaal één rookmelder beschikken. Hoewel de verplichting wettelijk is vastgelegd in het Bouwbesluit, passen verzekeringsmaatschappijen hun polissen voorlopig nog niet aan.

LEES MEER >

Verplichte rookmelders zijn pas het begin

De verplichting om per 1 juli 2022 iedere woonverdieping in huis te voorzien van tenminste één rookmelder, is volgens fabrikant FireAngel een goede ontwikkeling. Al ziet Wouter Puijk, technisch manager van de fabrikant, het vooral als een eerste stap. “Voor echt goede bescherming is meer nodig dan deze verplichting. En dat zit tussen de oren… of niet.”

LEES MEER >

Nieuw tijdperk zonder sleutelbuis breekt aan

Decennia lang is de sleutelbuis een begrip binnen de brandbeveiliging in Nederland. Met dit toegangssysteem kan de brandweer naar binnen bij bedrijven en instellingen zonder iets te hoeven forceren. Maar met ingang van het jaar 2023 komt hier gefaseerd een einde aan. De eerste regio’s van de brandweer zijn reeds gestopt met de sleutelbuis en in 2027 moet het concept door heel Nederland verdwenen zijn. Maar waarom eigenlijk? En wat voor alternatieven zijn er beschikbaar? Kevin Boerma, adviseur risicobeheersing bij de brandweer Midden- en West-Brabant, geeft antwoord.

LEES MEER >

Wat verandert er in 2023 voor de bouwers in Nederland? 

Als de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen per 1 juli 2023 officieel in werking treedt, verandert er het nodige voor woningbouwers. Vanaf die datum moet je voor bouwwerken in gevolgklasse 1 namelijk eerst een bouwmelding doen en een onafhankelijke kwaliteitsborger laten toezien op de kwaliteit van jouw geleverde werk. Pas als je aan alle eisen voldoet en de gereedmelding is afgegeven, mag je klant het gebouw gebruiken. 

LEES MEER >

Rookmelders verplicht

De verplichte aanwezigheid van rookmelders op iedere woonverdieping van woningen en appartementen geldt nu nog alleen voor woningen die na 2003 gebouwd zijn. Per 1 juli dit jaar gaat dit veranderen. Vanaf die datum wijzigt het Bouwbesluit en zijn rookmelders verplicht in alle woningen ongeacht het bouwjaar.

LEES MEER >

Maak van WKB een kans met de juiste hulp

Als bouwer of installateur krijg je vanaf 1 juli 2022 te maken met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Die wet heeft grote gevolgen omdat je als bouwer verantwoordelijk bent en blijft voor de geleverde kwaliteit. Betekent de WKB dat jij als bouw- of installatieprofessional straks verzandt in bergen administratie, controles en afvinklijstjes? Niet met de juiste hulp van fabrikanten en groothandels. Met hun advies, controle en onderlinge samenwerking is de WKB geen last, maar juist een grote kans.

LEES MEER >

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.
Meer uitleg